top of page

Privacybeleid voor Hybridhub

Ingangsdatum: 30 mei 2024

Bij Hybridhub hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten, partners en bezoekers. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen wanneer u onze diensten gebruikt, waaronder het koppelen van virtual assistants aan ondernemers en bedrijven, en het gebruik van Meta-advertenties.

1. Verzameling van Persoonlijke Gegevens

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, en andere contactgegevens.

 • Bedrijfsinformatie zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, en functietitel.

 • Betalingsinformatie voor het afhandelen van transacties.

 • Gegevens over uw gebruik van onze diensten en website (inclusief cookies en vergelijkbare technologieën).

 • Informatie die u ons verstrekt tijdens correspondentie of interactie met ons.

2. Gebruik van Persoonlijke Gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te koppelen aan geschikte virtual assistants.

 • Om onze diensten te leveren en te verbeteren.

 • Voor communicatie en klantenservice.

 • Voor het verwerken van betalingen en financiële transacties.

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, promoties en andere marketingcommunicatie (met uw toestemming).

 • Voor het analyseren van het gebruik van onze website en diensten om deze te verbeteren.

 • Voor het tonen van gerichte advertenties via Meta (Facebook en Instagram).

3. Gebruik van Meta-advertenties

Wij maken gebruik van Meta-advertenties om onze diensten te promoten. Dit houdt in dat:

 • Wij gegevens verzamelen over uw interacties met onze advertenties op Facebook en Instagram.

 • Wij deze gegevens gebruiken om de effectiviteit van onze advertenties te meten en te verbeteren.

 • Wij mogelijk gegevens delen met Meta Platforms, Inc. om onze advertenties te personaliseren en te optimaliseren.

4. Delen van Persoonlijke Gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Dit kan het delen van gegevens omvatten met:

 • Virtual assistants die gekoppeld worden aan ondernemers en bedrijven.

 • Betalingsverwerkers en financiële instellingen.

 • Dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden en verbeteren van onze diensten.

 • Meta Platforms, Inc. voor advertentiedoeleinden.

5. Beveiliging van Persoonlijke Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, of vernietiging. Onze maatregelen omvatten:

 • Versleuteling van gegevens tijdens overdracht en opslag.

 • Regelmatige beveiligingscontroles en audits.

 • Beperkte toegang tot persoonlijke gegevens voor geautoriseerd personeel.

6. Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.

 • Onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren.

 • Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

 • Beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken.

 • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

 • Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken (indien van toepassing).

7. Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en in werking treden op de datum van publicatie. Wij raden u aan om dit beleid regelmatig te raadplegen.

8. Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

bottom of page